Политика за поверителност на личните данни на petbuddy.bg

Pet Buddy e StartUp проект с кауза, който цели да улесни живота ти в грижата за домашните любимци и да осигури повече време за теб и по-добър живот за тях. В момента разработваме нашата платформа и съвсем скоро ще можеш да се присъединиш към нея с абонамент за твоя любимец.

Когато се свързваш с нас по имейл или телефон или ни изпратиш заявка за ранна регистрация чрез нашия сайт www.petbuddy.bg, получаваме информация за теб. Тази информация е възможно да съдържа твои лични данни, на които ние, „Пет Бъди“ ООД, се явяваме администратор съгласно Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни („GDPR“) и българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“). 

Затова изготвихме този документ съгласно изискванията на GDPR и с него обясняваме как при осъществяване на дейността ни ние, „Пет Бъди“ ООД, събираме, обработваме и използваме такива лични данни. Желателно е да отделиш време и да се запознаеш с него; хубаво е и да го преглеждаш периодично, понеже е възможно да го променим в определен момент. 

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НИ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни е „Пет Бъди“ ООД („ние“, „Дружеството“), ЕИК 206451688, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Витоша“, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Иван Сусанин“ № 30. Дружеството се представлява от управителя Александър Серов, с имейл адрес за връзка info@petbuddy.bg.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

 • Ако си посетил сайта ни www.petbuddy.bg и си ни изпратил заявка за ранна регистрация с 3-месечно безплатно членство в платформата ни след стартирането й, разполагаме със следните данни за теб:
 • Данни за контакт с теб: твоите име и фамилия, имейл адрес, телефон (ако си посочил);
 • Данни за домашния ти любимец: вид, порода, име, възраст, тегло, диета, предпочитана суха и мокра храна, предпочитани средства за вътрешно и външно обезпаразитяване;
 • Други: данни за населено място за доставка и предпочитан начин на плащане, както и друга информация, която може да си споделил с нас.
 • Ако си се свързал с нас по имейл или телефон с въпроси и запитвания, е възможно да разполагаме с:
 • Данни за контакт с теб: твоите имена, имейл адрес, телефонен номер; 
 • Данни, свързани с телефонни разговори, писмена кореспонденция и друга информация.
 • За нашите първи съмишленици, които са посетили сайта ни www.petbuddy.bg и са ни изпратили заявка за едномесечно безплатно членство след стартирането на платформата ни, разполагаме със следните данни: 
 • твоя имейл адрес;
 • име и порода на домашния ти любимец.
 • За нашите първи съмишленици, които са посетили сайта ни www.petbuddy.bg и са попълнили анкета, даваща възможност да се възползват от 3 или 12 безплатно членство в платформата ни след стартирането й, разполагаме с имейл адрес.

 

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?  

Обработваме личните ти данни на някое от следните правни основания:

Твоето изрично съгласие :

 • Ако си попълнил заявка за ранна регистрация с тримесечно безплатно членство след стартирането на платформата;
 • Ако си сред първите ни съмишленици и си попълнил заявка за едномесечно безплатно членство или анкета за 3- или 12-месечно членство след стартирането на платформата; 

Можеш по всяко време да оттеглиш съгласието си, като ни изпратиш имейл на адрес info@petbuddy.bg. Ние ще преустановим обработването занапред на личните данни, предмет на оттегленото съгласие.

 • За получаване на имейли от нас с актуална и полезна информация за напредъка по създаване на нашата платформа, промоции, томболи с награди и за нашите стоки и услуги; Можеш по всяко време да се откажеш от получаването на имейли, като кликнеш на опцията за отказ, предоставяна ти в края на всеки информационен имейл. 

Наш легитимен интерес :

 • Когато се обърнеш към нас с въпроси и запитвания по имейл или телефон. Нашият легитимен интерес се обуславя от желанието ни да отговорим на запитванията ти, или да разрешим възникнали въпроси;
 • За да ти изпратим имейл, с който ще те поканим да си регистрираш в нашата платформа след стартирането й и да се възползваш от безплатното членство в нея (за попълнилите анкета, заявка или регистрационната форма на заявка за ранна регистрация на сайта ни); 

Имаш право по всяко време да възразиш срещу използването на личните ти данни на база легитимен интерес, като ни изпратиш имейл на адрес info@petbuddy.bg. В този случай няма да можем да ти отговорим на запитванията и въпросите или да ти изпратим покана да се присъединиш към платформата с безплатно членство за съответния период от време.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?

Обработваме личните ти данни за някоя от следните цели:

 • да отговорим на запитването ти или да разрешим възникналите въпроси;
 • да ти изпратим на посочения от теб имейл адрес покана да се регистрираш в нашата платформа и да активираш безплатното си членство;
 • да ти изпращаме имейли с актуална и полезна информация за напредъка по създаване на нашата платформа, промоции, томболи с награди и за нашите стоки и услуги;
 • за да спазим правни, регулаторни и други изисквания; 
 • упражняване на законни права, защита в съдебни спорове и други производства и управление на жалби или искове.

 

КАК СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?

Възможно е при осъществяване на дейността ни да се наложи да споделим твои лични данни с някои от следните лица: наши делови партньори, които ни доставят услуги (напр., счетоводни услуги, услуги по поддръжка на ИТ системите); нашите професионални консултанти, адвокати; органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни (напр., съдилищата, прокуратурата, регулаторни органи и др.).

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 

Не съхраняваме личните ти данни в трета държава извън Европейския съюз и ЕИП и не ги предаваме на други лица в държави извън ЕС и ЕИП или на международни организации. На територията на ЕС и ЕИП е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни, съгласно стандартите на GDPR. 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме лични ти данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?

Използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим от непозволен достъп, използване или разкриване личните данни, които ни предоставяш. Например ползваме антивирусни програми, средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до личните ти данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Ето защо те молим да имаш предвид че предаването на твоя лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на твой риск.

КАКВИ СА ТВОИТЕ ПРАВА?

Във връзка с твоите лични данни, имаш следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството): 

 • Право на достъп до личните данни, свързани с теб – можеш да поискаш по-подробна информация за това как използваме данните ти и копие от информацията за теб, която съхраняваме;
 • Правото да поискаш коригиране на неточните личните данни, свързани с теб;
 • Право да поискаш ограничаване на обработването на личните данни, свързани с теб – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Право да възразиш срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на нашия легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
 • Правото да поискаш изтриване на личните данни свързани с теб („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме;
 • Правото да получиш личните данни, които си ни предоставил и които те засягат, и да ги използваш отново като ги прехвърлиш на друг администратор („право на преносимост“);
 • Право да подадеш жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ти или си пострадал от незаконосъобразно обработване на личните ти данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

Когато обработването се основава на дадено от теб съгласие, имаш право да оттеглиш съгласието си за обработване на личните ти данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието ти преди то да бъде оттеглено.

По-добър живот за тях, повече време за теб!