Виж какво прави Pet Buddy за теб
Гледай видеото

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Раздел I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на сайта с адрес www.petbuddy.bg („Сайта“), регистрацията на безплатни профили, Членството в Платформата, поръчката чрез Електронния магазин на стоки и заявката на услуги, предназначени за домашни любимци и техните стопани, заплащането им и доставката им до Потребителите, сключването, изпълнението, прекратяването и отказа от договори, сключени от разстояние чрез Сайта.

Настоящите Общи условия имат задължителен и обвързващ характер. С всяко ползване на Сайта (т.е., осъществяване на достъп до която и да е от страниците на www.petbuddy.bg), се счита, че Потребителят приема Общите условия. Преди извършване на регистрация на профил или поръчка на стоки или услуги чрез Сайта, Потребителят потвърждава изрично, че приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ето защо, в случай че Потребителят не е съгласен с тях, следва да преустанови ползването на сайта, съответно да не се регистрира в него и да не поръчва предлаганите чрез него услуги и стоки. Не е допустимо частично приемане на Общите условия.

Възможно е към момента на публикуването на тези Общи условия някои от описаните в тях групи стоки или услуги все още да не се предлагат или да не са активни на Сайта. Потребителите ще имат възможността да ги преглеждат и поръчват след активирането им или след началото на предлагането им на Сайта.

Пет Бъди може по своя преценка във всеки момент да променя настоящите Общи условия, както и съдържанието или вида на Сайта или на някои отделни негови елементи, предлаганите стоки и услуги и техните цени, както и условията за тяхната поръчка, заявка и доставка. Всяко посещение и ползване на Сайта, както и всяка поръчка на стоки или заявка на услуги се урежда от редакцията на Общите условия, оповестена на Сайта и актуална към момента на извършване на съответната поръчка/заявка.

Раздел II.   ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Собственик на сайта с адрес www.petbuddy.bg и намиращия се на него електронния магазин и доставчик на предлаганите чрез тях стоки и услуги е „Пет Бъди“ ООД.
 • Дружеството е учредено и съществуващо съгласно правото на Република България и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 206451688;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ № 30;
 • Адрес на упражняване на дейността и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1;
 • Допълнителни данни за кореспонденция: имейл: info@petbuddy.bg, телефон: +359 875 312 500;
 • Дружеството е регистрирано по ДДС с номер: BG206451688;
 • Надзорни органи:
 • По Закона за ветеринарномедицинската дейност: Българска агенция по безопасност на храните, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А, уебсайт: www.bfsa.bg; имейл: bfsa@bfsa.bg; горещ телефон 070012299;
 • По Закона за защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите, гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5, уебсайт: www.kzp.bg; имейл: info@kzp.bg, гореща линия 070011122, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218;
 • По Закона за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, уебсайт: www.cpdc.bg, имейл: kzld@cpdp.bg, факс: 029153525.

Раздел III.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Търговецът“, „Доставчик“, „Пет Бъди“, „ние“, означава „Пет Бъди“ ООД, ЕИК 206451688, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ № 30, адрес за кореспонденция гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1, имейл: info@petbuddy.bg, телефон: + 359 875 312 500.

„Потребител“, „ти“, означава всяко физическо лице, което за лични и нетърговски цели посещава и ползва Сайта, Платформата, Електронния магазин или онлайн ветеринарни консултации, описани в страницата Ветеринарен лекар, включително когато придобива стоки или ползва услуги чрез тях, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и/или което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

„Електронен магазин“ означава електронният магазин на Пет Бъди, който се намира на Сайта;

Количка“ е част от Сайта, в която по време на текуща поръчка се записват избраните от Потребителя стоки и услуги, Потребителят може да ги преглежда и да внася промени във вида и броя им, и откъдето Потребителят завършва и изпраща поръчката си на Пет Бъди;

Платформа“ означава платформата за регистрирани Потребители, която се намира на Сайта;

Членство“ означава комплексна услуга за регистрирани Потребители в Платформата;

Абонат“ или „Член“ е Потребител с Абонамент за Членство в Платформата;

Абонамент“ означава правото на регистриран Потребител да ползва услугата Членство за определен период от време, обхванат от безплатен пробен период или за който е заплатена абонаментна такса;

Сайт“ означава сайта на Пет Бъди на адрес в интернет www.petbuddy.bg;

Ветеринарен лекар“ означава частта от Сайта, описваща услугата по предоставяне на онлайн ветеринарни консултации;

„ВЛП“ означава ветеринарен лекарствен продукт;

Раздел IV.   ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

IV.1. Пет Бъди предлага на Потребителите услуги на информационното общество (по смисъла на Закона за електронната търговия) посредством Сайта, Платформата, Електронния магазин и страницата Ветеринарен лекар, със следните основни характеристики:

 • Безплатен преглед от всеки посетител на публично-достъпното в интернет съдържание на Сайта /с изключение на модулите, достъпни за Потребителите, регистрирали профили на Платформата/, на предлаганите стоки и услуги в Електронния магазин и на страницата Ветеринарен лекар, техните характеристики (като вид, предназначение, количество и др.), цени, условия за поръчка, плащане и доставка, настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на личните данни;
 • Регистрация на безплатен профил в Платформата;
 • Членство в Платформата – комплексна услуга на абонаментен принцип за Потребители с регистрирани профили в Платформата, срещу заплащане на месечна абонаментна такса, с клауза за автоматично подновяване на Абонамента. Членството може да се предлага и за безплатен пробен период;
 • Поръчка на Месечна кутия с продукти за грижа за домашния любимец, срещу заплащане на цената ѝ, по начините, приемани от Доставчика – предлага се при наличие на Абонамент за Членство в Платформата;
 • Поръчка на стоки от Електронния магазин и заплащане на тяхната цена и разходите за доставката им, по начините, приемани от Доставчика;
 • Заявка на онлайн ветеринарни консултации на страницата Ветеринарен лекар, както и заплащане на тяхната цена по начините, приемани от Доставчика;
 • Абониране за безплатния имейл бюлетин на Пет Бъди;
 • Изпращане на отзиви за услугите на Пет Бъди;
 • Предоставяне на информация за контакт с Пет Бъди;
 • Създаване на списък с любими продукти – за потребители с регистрирани профили в Платформата;

Раздел V.   ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ. РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА. ДРУГИ РАЗХОДИ.

V.1. Когато определена услуга се предлага чрез Сайта срещу заплащане на цена, тя е посочена в страницата на съответната услуга. Потребителят изрично декларира, че е наясно, че предоставянето на поръчаната услуга, която се предоставя възмездно, е свързано със задължение за плащане от негова страна.

V.2. Показаните в Електронния магазин стоки се предлагат срещу заплащане на тяхната цена. Актуалната цена за всяка стока е посочена на нейната страница в Електронния магазин. Когато определена стока има разновидности, се посочва цена за всяка разновидност. Потребителят изрично декларира, че е наясно, че всяка поръчка на стоки от Електронния магазин е свързана със задължение за плащане от негова страна.

V.3. Всички показани цени в Сайта и Електронния магазин са крайни и включват дължимите данъци и такси към Пет Бъди. Възможните начини и условия за доставка на поръчваните стоки и услуги се указват на Потребителя в процеса на поръчка, преди завършването и изпращането ѝ от Потребителя към Пет Бъди. Разходите за доставка на стоката или услугата, които не се включват в нейната цена, а се заплащат допълнително от Потребителя, му се съобщават в процеса на поръчката, преди Потребителят да я завърши и изпрати към Пет Бъди.

V.4. Възможните начини и условия за плащане на поръчваните стоки и услуги се указват на Потребителя в процеса на поръчка, преди завършването и изпращането ѝ от Потребителя към Пет Бъди. При плащане чрез дебитна или кредитна карта е възможно за сметка на Потребителя да възникнат допълнителни разходи, като например такси или комисионни. Те се определят от доставчика на платежната услуга и/или банката-издател на картата и се заплащат от Потребителя.

V.5. Пет Бъди има право по всяко време едностранно и без предварително предизвестие да внася промени в предлаганите в Сайта стоки и услуги, както и да променя техните цени, начините за заплащане, сроковете и методите на доставка и други условия. Възможно е в определен момент някои стоки или услуги да не се предлагат или да не са налични.

V.6. Показването на стоки и услуги в Сайта няма обвързващ характер за Доставчика (не гарантира тяхната наличност) и представлява покана към Потребителя да направи предложение за тяхната покупка. Пет Бъди е обвързано от постъпила поръчка, само след като Потребителят получи от Пет Бъди изрично потвърждение за приемането ѝ. Поръчката на Потребителя и потвърждението ѝ от Пет Бъди представляват договор за покупко-продажба на стоки, сключен от разстояние, респ., договор за доставка на услуги, сключен от разстояние, към който се прилагат настоящите Общи условия.

V.7. Пет Бъди има правото да прекрати текущ договор за безплатен профил или за Членство в Платформата, освен в други предвидени случаи, също и в случай че Потребителят при ползване на Сайта и съответните услуги нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство, добрите нрави и установените в практиката обичаи за комуникация в интернет пространството и осъществяването на електронна търговия.

V.8. Пет Бъди има правото по своя едностранна поръчка да откаже да приеме поръчка на стоки с избрана опция за плащане – наложен платеж, когато поръчката е подадена от Потребител, който не е приел на посочения от него адрес или не се е явил да получи в избрания от него офис на куриер и не е заплатил на Пет Бъди предходни, приети от Пет Бъди, поръчки на стоки, платими с наложен платеж.

Раздел VI.   РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛ В ПЛАТФОРМАТА

VI.1. Съдържанието на Сайта /с изключение на модулите от Платформата, предназначени за регистрирани Потребители и за Абонати/ може да се разглежда свободно от всеки посетител, без да е нужна регистрация.

VI.2. Поръчките на стоки от Електронния магазин и заявките на онлайн ветеринарни консултации от Ветеринарен лекар са възмездни и са възможни и без регистрация на профил в Платформата.

VI.3. Регистрацията на безплатен профил в Платформата ти дава възможност да:

(1)          Да поръчваш стоки от Електронния магазин (поръчките на стоки се уреждат в Раздел VIII), като ползваш вече въведените от теб данни (имена, адрес за доставка и данни за контакт) при поръчка като регистриран Потребител;

(2)          Да заявяваш услугата онлайн ветеринарна консултация (урежда се в Раздел IХ);

(3)          Да създадеш профил на домашния ти любимец, като използваш въведената в него информация при ползване на услугите онлайн ветеринарни консултации и Членство;

(4)          Да се абонираш за Членство в Платформата (урежда се в Раздел VII);

(5)          Да създаваш списък със любими продукти (урежда се в Раздел XIII);

VI.4. Можеш да си регистрираш безплатен профил в Платформата по един от следните начини:

 • Попълване на регистрационната форма на адрес www.petbuddy.bg
 • В нея следва да посочиш имената си, адреса на електронната ти поща и да определиш паролата си за достъп до профила ти.
 • След като си се запознал с Общите ни условия, желаеш да ги приемеш изцяло и да се задължиш да ги спазваш, както и след като си се запознал с Политиката ни за поверителност на личните данни, потвърждаваш това, като правиш съответна отметка в регистрационната форма;
 • Ако желаеш, можеш със съответната отметка да приемеш да ти изпращаме интересна маркетингова информация;
 • Приключваш процеса на регистрация с натискане на бутона  „Регистрирай се“.
 • Алтернативно, регистриране чрез социален акаунт в уеб социални или други мрежи:
 • Възможните уеб социални или други мрежи са посочени на Сайта.
 • Изборът на конкретна мрежа, чрез която желаеш да се регистрираш, става чрез натискане на съответния бутон с нейното име.

С регистрацията си чрез социален акаунт потвърждаваш, че си се запознал с Общите ни условия, желаеш да ги приемеш изцяло и се задължиш да ги спазваш, както и че си се запознал с Политиката ни за поверителност на личните данни.

 • В хода на поръчка в Електронния магазин –  можеш да си регистрираш профил, като отметнеш „Създай профил“, преди да ни изпратиш поръчката си чрез Електронния магазин – данните, които си въвел във връзка с конкретната ти поръчка (имена, данни за контакт и адресна информация) се записват в профила ти в Платформата.

VI.5. Изпращането на заявка за регистрация представлява правнообвързващо електронно изявление.

VI.6. След като изпратиш успешно заявката ти, ще ти изпратим потвърждение за извършена регистрация на посочения от теб имейл адрес.

VI.7. Твоята заявка за регистрация и потвърждението ѝ от наша страна по електронна поща представляват договор между Пет Бъди и теб, сключен от разстояние чрез електронни средства по отношение на регистрирания от теб безплатен профил.

Договорът се сключва с постъпването на потвърждението ни в електронната ти поща между теб и Пет Бъди и към него се прилагат настоящите Общи условия.

В случай че за регистрация използваш социален акаунт в уеб социална или друга мрежа, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията акаунт в съответната мрежа. В този случай Пет Бъди има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Договорът може да бъде сключен на български език.

Всички условия на сключения договор се съдържат в имейла ни за потвърждение на регистрацията на профила ти.

VI.8. С регистрацията си на профил в Платформата ти декларираш, че си навършил 18 години, че си се запознал с Общите условия, приемаш ги изцяло и се задължаваш да ги спазваш, че предоставената от теб информация е вярна, точна, пълна и актуална и че предоставяш доброволно личните си данни, които се изискват при попълване на регистрационната форма, респ., че се регистрираш с личния си социален акаунт.

VI.9. Пет Бъди може да променя механизмите за регистрация и/или данните, изисквани за регистрация, при спазване на законовите положения.

VI.10. Достъп до профила си можеш да осъществяваш по всяко време от началната страница на Сайта, като въведеш адреса на електронната поща и паролата, с които си се регистрирал, или ако си се регистрирал чрез социален акаунт – като влезеш в Платформата посредством социалния си акаунт чрез указаната в Сайта връзка.

VI.11. В профила си можеш да променяш паролата си за достъп до него. В случай че си забравил паролата си за достъп до профила си, за възстановяване на парола можеш да въведеш адреса на електронната си поща чрез опцията „Забравена парола“ на Сайта и да ни го изпратиш с бутона „Изпрати“. Ако посочения от теб адрес е регистриран при нас, ще ти изпратим имейл с линк, от който ще можеш да си създадеш нова парола.

VI.12. Като Потребител си длъжен да опазваш данните си за достъп до профила ти в Платформата и да не ги предоставяш на трети лица. Всички действия, които бъдат извършени при използване на данните ти за достъп до него, се считат извършени от теб и те обвързват.

VI.13. След като влезеш в профила ти, можеш да преглеждаш, допълваш, поправяш или актуализираш посочените от теб лични данни. Следва да ни уведомиш възможно най-скоро за промени в личните ти данни, с които си се регистрирал. Пет Бъди не носи отговорност, ако поради непълнота, неточност или неактуалност на посочените от теб данни в профила ти, не сме успели да ти доставим поръчана от теб стока. В такива случаи разходите за повторна доставка на поръчани стоки са за твоя сметка.

VI.14. Ако предоставената от теб информация е невярна, неточна, непълна или неактуална, имаме право да изискаме да я коригираш или да я заличим, да ти откажем достъп до част или до всички наши услуги или да заличим профила ти без предизвестие.

VI.15. Можеш да изтриеш профила си в Платформата по всяко време, по своя преценка.

VI.16. Ако се съмняваш, че до профила ти е извършен неправомерен достъп или ако данните ти за достъп до профила са били откраднати или изгубени, следва незабавно да ни уведомиш на info@petbuddy.bg, за да можем да преустановим достъпа до него.

Раздел VII.   АБОНАМЕНТ ЗА ЧЛЕНСТВО В ПЛАТФОРМАТА

VII.1. Членството в Платформата е комплексна услуга, която се предоставя на абонаментен принцип на Потребители, които са си регистрирали профили в Платформата и имат Абонамент за услугата.

Членството е възмездна услуга, която се ползва след заплащане на месечна абонаментна такса. Пет Бъди може да предлага Абонамент за Членство за безплатен пробен период.

VII.2. При наличие на активен Абонамент, Членството в Платформата ти предоставя следните възможности и предимства:

 • Да осъществяваш достъп до модулите в Платформата, предназначени за Членове;
 • Да създадеш профил на домашния си любимец (или ако са повече от един – на всеки от домашните си любимци),
 • Въз основа на информацията в профила на домашния ти любимец, Платформата:
 • Изчислява препоръчителни дневни дажби за него;
 • Изготвя примерна оптимална диета;
 • Изготвя примерна Месечна кутия с продукти за отглеждането на домашния ти любимец за 1 (един) месец (можеш да променяш или добавяш продукти в примерната Месечна кутия, или да съставиш Месечна кутия с изцяло различни продукти);
 • Предлага ти смяна на включените в Месечната кутия продукти спрямо сезонността.
 • Да поръчваш Месечна кутия с отстъпки, които могат да достигнат до 25% на включените в нея продукти чрез Електронния магазин, заплащаш цената ѝ и да получаваш доставката ѝ – техническо условие за създаването и поръчката на Месечна кутия е създаването на профил на домашния любимец;
 • Да поръчваш стоки от Електронния магазин срещу заплащане на цената им и разходите за доставка и да получаваш доставката им;
 • Да създаваш електронен здравен картон на домашния си любимец, качваш информация и документи за него и да получаваш автоматични напомняния за ваксинации и обезпаразитяване на домашния си любимец;
 • Да заявяваш и получаваш онлайн ветеринарни консултации, от които 1 безплатна консултация с продължителност до 30 минути на месец и останалите с 50% отстъпка от редовната им цена;
 • Да създаваш списък със любими продукти (урежда се в Раздел XIII);

Ползването на включените в Членството услуги и предимства става чрез профила ти в Платформата.

Чрез него можеш да правиш и съответни промени в Членството си.

VII.3. Вариантите за Абонамент за Членство са:

 1. Абонамент за Членство за безплатен пробен период, чиято продължителност е определена на Сайта, с възможност за продължаване на Абонамента при условията на т.2);
 2. Абонамент за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса* за период от 1 (един) месец, с клауза за автоматично продължаване на Абонамента за последователни периоди от по 1 (един) месец всеки – Платено Членство;

* Пет Бъди може да оповестява на Сайта максимален брой домашни любимци, за които можеш да ползваш услугите и предимствата, включени в услугата Членство, срещу заплащане на една месечна абонаментна такса. Релевантна е оповестената информация към момента, в който си активирал текущия си Абонамент за Членство.

VII.4. Абониране за Членство

VII.4.1. За да се абонираш за Членство, трябва да изпълниш следните стъпки:

 • Да попълниш регистрационната форма на Сайта, предназначена за Абонамент за Членство и регистрация на профил в Платформата, като въведеш в нея имената си, електронната си поща и избраната от теб парола за достъп до профила ти. Достъп до формата осъществяваш чрез щракване върху някой от бутоните на началната страница „Стани член“, „Създай профил“, „Създай своята първа месечна кутия“, от страницата Членство на Сайта или по друг оповестен на Сайта технически способ;
 • След като си се запознал с Общите ни условия, желаеш да ги приемеш изцяло и да се задължиш да ги спазваш, както и след като си се запознал с Политиката ни за поверителност на личните данни, потвърждаваш това, като правиш съответна отметка в регистрационната форма;
 • Ако желаеш, можеш със съответната отметка да приемеш да ти изпращаме интересна маркетингова информация;
 • Когато се абонираш за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса, трябва да заплатиш таксата за първия месец чрез банкова карта;
 • Приключваш процеса на регистрация с натискане на бутона  „Регистрирай се“.

Алтернативно, ако вече си регистрирал безплатен профил в Платформата, след като го достъпиш с потребителското си име и парола, можеш да се абонираш за Членство от съответния подраздел на профила ти, като изпълниш предвидените там стъпки.

VII.4.2. Изпращането на заявката за Членство е правнообвързващо електронно изявление. След като изпратиш успешно заявката си, ще ти изпратим потвърждение за Членство в Платформата на посочения от теб имейл адрес.

VII.4.3. Твоята заявка за Абонамент за Членство (за безплатен период или срещу заплащане на месечна такса) и потвърждението ѝ от наша страна представляват договор за Абонамент за Членство в Платформата, сключен от разстояние чрез електронни средства, с клауза за автоматично подновяване (при Абонамент със заплащане на месечна абонаментна такса). 

Договорът се сключва с постъпването на потвърждението ни в електронната ти поща между теб и Пет Бъди и към него се прилагат настоящите Общи условия. Договорът може да бъде сключен само на български език. Всички условия на сключения договор се съдържат в имейла ни за потвърждение на Абонамента ти. Можеш да преглеждаш условията му по всяко време и от профила ти в Платформата.

С регистрацията си като Член на Платформата ти декларираш, че си навършил 18 години, че си се запознал с Общите условия, приемаш ги изцяло и се задължаваш да ги спазваш, че предоставената от теб информация е вярна, точна, пълна и актуална и че предоставяш доброволно личните си данни, които се изискват при попълване на регистрационната форма, респ., че се регистрираш с личния си социален акаунт.

Разпоредбите на т. VI.9 до т. VI.16, включително, се прилагат съответно.

Можеш да осъществиш достъп до модулите за Членове в Платформата по всяко време на Абонамента ти от началната страница на Сайта, като използваш данните си за достъп до профила си.

VII.5 Абонамент за Членство за безплатен пробен период

Можеш да ползваш включените в Членството услуги и предимства, след като потвърждението ни за регистрацията ти постъпи в електронната ти поща. От този момент тече и безплатният пробен период.

 • Безплатният пробен периодне може да се спира, възобновява или удължава, независимо дали си се възползвал от Членството си;
 • Можеш да се откажеш от Абонамента си за безплатен пробен период във всеки момент, като направиш съответната настройка в под-раздел „Членство“ в профила си или като изтриеш профила си в Платформата. След като веднъж си се отказал, не можеш да възобновиш безплатния пробен период, но можеш да се абонираш за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса;
 • Преди изтичане на безплатния пробен период ще ти изпратим напомнителен имейл и ще те поканим, ако желаеш, да продължиш Членството си срещу заплащане на месечна абонаментна такса. Условията за Абонамент със заплащане на месечни абонаментни такси и условията за автоматичното му подновяване са описани по-долу в т. VII.5.;
 • Ако не си продължил Абонамента си до изтичане на безплатния пробен период, Членството ти се прекратява;
 • При отказ или прекратяване на Членството, функционалностите на регистрирания от теб профил на абонат ще бъдат автоматично ограничени до функционалностите предлагани за Потребители с безплатен профил.

VII.6. Абонамент за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса

VII.6.1. Размерът на месечната абонаментна такса е определен в страницата „Членство“ в Сайта и включва всички данъци, начислявани от Пет Бъди. В случай на допълнителни разходи за заплащането ѝ (като банкови такси и комисионни), те не се включват в нейния размер и са за сметка на Потребителя.

VII.6.2. За да се абонираш за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса, трябва да изпълниш следните стъпки да регистрираш свой профил в Платформата по някой от предвидените начини за това и да платиш месечната абонаментна такса за първия месец.

VII.6.3. Абонамент за Членство срещу заплащане на месечна абонаментна такса обхваща срок от един месец (30 последователни дни), с начална дата – датата, на която си заплатил месечната абонаментна такса и крайна дата – същата дата на следващия календарен месец.

Можеш да започнеш използването на услугата Членство от началната дата на Абонамента чрез профила си в Платформата.

VII.6.4. С абонирането си за платено Членство в Платформата, ти се съгласяваш с автоматично подновяване на Абонамента ти за последователни периоди от по 1 (един) месец всеки и заплащане на месечната абонаментна такса чрез автоматичен директен дебит от посочената от теб дебитна или кредитна карта, докато не спреш автоматичното подновяване на Абонамента.

VII.6.5. Можеш да спреш автоматичното подновяване на Абонамента и автоматичното плащане на месечната абонаментна такса чрез директен дебит по всяко време, като в под-раздел „Членство“ на профила си в Платформата дезактивираш опцията „Автоматично подновяване“. Спирането означава, че автоматичното подновяване на Абонамента ти се преустановява за неопределен период, който започва непосредствено след изтичане на текущия Абонамент и трае, докато не възобновиш Абонамента си.

VII.6.6. При спиране на Абонамента функционалностите на регистрирания от теб профил на абонат ще бъдат автоматично ограничени до функционалностите, предлагани на Потребители с безплатен профил.

VII.6.7. Можеш да възобновиш автоматичното подновяване на Абонамента и автоматичното плащане на месечната абонаментна такса по всяко време, като в под-раздел „Членство“ на профила си в Платформата активираш опцията „Автоматично подновяване“.

VII.6.8. Спирането и възобновяването на автоматичното подновяване на Абонамента са възможни неограничен брой пъти.

VII.6.9. Услугите и предимствата на Членството не се пренасят напред или назад за следващи или предходни месеци.

VII.6.10. Не се дължи връщане на заплатената месечна абонаментна такса, в случай че не си се възползвал от някои или всички включени услуги и предимства в Абонамента ти за съответния месец.

VII.6.11. Абонаментната такса не включва:

 • цената на стоките, които поръчваш чрез Електронния магазин, включително и на Месечната кутия;
 • цената на заявените от теб онлайн ветеринарни консултации (след изчерпване на безплатната консултация за съответния месец);

VII.7. Услуги и предимства, които можеш да ползваш при активен Абонамент:

(1)       Създаване на профил на домашния любимец

В под-раздел „Профил на домашния любимец“ в профила ти в Платформата попълваш информация за домашния ти любимец в съответните полета. Можеш да я допълваш и променяш по всяко време.

Ако имаш няколко домашни любимци, можеш да създадеш профил за всеки един от тях. Допустимият максимален брой профили на домашни любимци е указан в под-раздел „Профил на домашния любимец“.

Създаването на профил на домашния любимец е техническо условие, за съставянето и поръчката на Месечна кутия за него.

(2)       Въз основа на въведената от теб информация в профила на домашния ти любимец, Платформата:

–              Изчислява препоръчителни месечни дажби за домашния ти любимец*;

–              Определя дозировките на ВЛП за външното и вътрешното му обезпаразитяване**;

–              Съставя индивидуализирана Месечна кутия с продукти от Електронния магазин спрямо нуждите на домашния ти любимец с отстъпки, които могат да достигнат до 25% от цените на включените в нея стоки и ти дава възможност за поръчката ѝ срещу заплащане на цената ѝ***;

–              предлага ти смяна на включените в Месечната кутия продукти спрямо сезонността;

Предложените препоръчителни месечни дажби са примерни и се предлагат като възможно улеснение. В случай че домашният ти любимец има здравословен проблем (с хроничен или временен характер), следва да се консултираш с ветеринарен лекар за определяне на подходящия вид храна и дажби;

** Някои ВЛП за външно и вътрешно обезпаразитяване се отпускат само по рецепта от ветеринарен лекар. В тези случаи релевантен е начинът и периодът на прилагане на продукта, както и назначените от ветеринарния лекар дози;

*** Предложената Месечна кутия е примерна и не си задължен да я поръчаш. Имаш възможност да замениш един, няколко или всички продукти, които се включват в Месечната кутия. Приложимите отстъпки варират в зависимост от включените в Месечната кутия стоки и могат да достигнат до 25% от редовната цена за покупката им извън Месечна кутия (достигането на този процент отстъпки не е гарантирано и Пет Бъди не е ангажирано да го предостави). Условията за поръчка, заплащане и доставка са регламентирани в следващата т. (3).

Предоставената в Платформата информация относно препоръчителни дажби, оптимална диета и примерна Месечна кутия се основава на въведената от теб информация за домашния ти любимец, както и на информация, предоставена от производителите, вносителите и/или дистрибуторите на показаните в Електронния магазин стоки и ВЛП. С приемането на настоящите Общи условия ти потвърждаваш, че ни предоставяш вярна, пълна, точна и актуална информация за домашния си любимец, както и че носиш изцяло отговорността за правилното му отглеждане. Пет Бъди не носи отговорност, в случай че информацията предоставена от производителите, вносителите и/или дистрибуторите на стоките и ВЛП, показани в Електронния ни магазин, е невярна, непълна, неточна или неактуална.

(3)       Поръчка на Месечна кутия

(3.1.)    Месечната кутия представлява съвкупност от стоки за домашния ти любимец, предназначени за отглеждането му за период от един месец и избрани предварително от теб. Месечната кутия можеш да поръчаш срещу задължение да заплатиш цената ѝ и с безплатна доставка до заявения от теб адрес на определената от теб дата. Можеш да поръчаш само една Месечна кутия месечно.

(3.2.)     Пет Бъди предлага крайна обща цена за включените в Месечната кутия стоки, която е приложима само при поръчката им като съвкупност под формата на Месечна кутия. Така определената цена може да включва отстъпки достигащи до 25% спрямо редовните цени на включените в Месечната кутия стоки, приложими при поръчката им поотделно чрез Електронния магазин. Крайната обща цена на Месечната кутия включва всички данъци, които се начисляват от Пет Бъди. Разходите за заплащането ѝ, ако има такива (напр., банкови такси) не се включват в нея, определят се от съответния доставчик на платежната услуга и му ги заплащаш отделно.

(3.3.)     Единичните цени на включените в Месечната кутия стоки, приложимите отстъпки при поръчката им като съвкупност като Месечна кутия, както и крайната цена на Месечната кутия посочени в профила ти след създаването на Месечна кутия не са гарантирани и е възможно да претърпят промяна. Поръчката на Месечната кутия се извършва при прилагане на крайната цена за нея, която е посочена в Количката, непосредствено преди изпращането на поръчката.

(3.4.)    Минимални условия за съставяне и поръчка на стоки като Месечна кутия, доколкото към момента на поръчката ѝ на Сайта не са определени други условия:

 1. В Месечната кутия трябва да са включени поне по един артикул от категориите „Суха храна“ и „Мокра храна“

и

 • Крайната обща цена на Месечната кутия след прилагане на отстъпките за включените в нея стоки с ДДС е посочена на Сайта.

(3.5.)    Технически стъпки за създаване и поръчка на Месечна кутия:

 • Въз основа на въведената от теб информация за домашния ти любимец в неговия профил, Платформата създава Месечна кутия за него;
 • Включените в нея конкретни стоки, техните характеристики, единичните им цени, приложимите отстъпки при поръчката им като съвкупност в Месечната кутия и нейната крайна цена можеш да разгледаш от профила ти в Платформата, под-раздел „Моите любимци“;
 • Ако желаеш да я поръчаш, добавяш Месечната кутия в Количката си чрез натискане на бутона „Поръчай“;
 • Алтернативно, можеш да: замениш една или повече от стоките в създадената от Платформата Месечна кутия или да комбинираш изцяло други стоки в Месечна кутия, при условие че са спазени поставените от Пет Бъди изисквания за обща минимална стойност на включените в Месечната кутия стоки, както и за техния вид и количестваКогато си завършил с комбинирането на стоки и си създал Месечната кутия, на екрана на устройството ти се визуализира нейната крайна цена и ако си съгласен с нея, натискаш бутона „Поръчай“;
 • Поставянето на стока в Месечната кутия не гарантира наличността ѝ;
 • Въвеждаш датата, на която желаеш да получиш доставката на Месечната кутия;
 • Въвеждаш имена и адрес за доставка на Месечна кутия;
 • Избираш начин на плащане на Месечната кутия (с банкова карта или наложен платеж при доставка);
 • Преди да приключиш поръчката, потвърждаваш, че си запознат, приемаш изцяло и се задължаваш да спазваш Общите ни условия и че си запознат с Политиката ни за поверителност на личните данни чрез съответна отметка;
 • Ако желаеш, можеш със съответната отметка да приемеш да ти изпращаме интересна маркетингова информация;
 • Изпращаш ни поръчката с натискане на бутона „Поръчай“;
 • Поръчката ти има правнообвързващо действие.
 • След като изпратиш успешно поръчката ти, ще ти изпратим имейл до посочения от теб имейл адрес с нашето потвърждение за постъпването ѝ и че започваме обработката ѝ.
 • След като проверим постъпилата поръчка, без неоправдано забавяне на посочения от теб електронен адрес:
 • ти потвърждаваме, че я приемаме и че е налице сключен от разстояние договор за покупко-продажба на стоки. Такова потвърждение представлява и известието, че сме изпратили Месечната кутия за доставка до посочения от теб адрес;
 • в ограничени случаи, когато някоя включена в Месечната кутия стока липсва в наличност, те уведомяваме, че не приемаме поръчката ти или че сме в състояние да я приемем само за някои от включените в нея стоки (когато си поръчал повече от една стока).
 • Твоята поръчка и нашето потвърждение за приемането ѝ представляват сключен от разстояние договор за покупко-продажба на стоки. Той се счита сключен от момента, в който нашето потвърждение постъпи на посочения от теб имейл адрес.
 • Договорът може да бъде сключен само на български език. Изпращаме ти потвърждение на условията му на посочения от теб имейл адрес. Можеш да разгледаш поръчката си в профила си.
 • В случаите на невъзможност да приемем поръчката ти за Месечна кутия, както си я направил, се прилагат съответно т.19, т.20 и т.21, включително, на т. VIII.3. по-долу.
 • Имаш право на отказ от договора за покупко-продажба на Месечна кутия при условията и в сроковете, уточнени в раздел ХII.

(3.6.)    Процес за периодични поръчки на Месечна кутия при активен Абонамент за Членство:

 • В профила си настройваш желана дата (т.е., число от месеца) за ежемесечна доставка на Месечна кутия;
 • Всеки месец до 7 дни преди тази дата ще получаваш от нас напомняне на електронната си поща, че можеш да поръчаш отново последната поръчана от теб Месечна кутия;
 • Поръчката можеш да направиш в срок до 2 дни след получаване на имейла с напомнянето от нас;
 • Цената на Месечната кутия се калкулира към момента на поръчката ѝ по актуалните цени на включените в нея стоки в Електронния магазин и актуалните приложими за тях отстъпки и може да варира всеки месец;
 • Можеш да прегледаш включените в Месечната кутия стоки, актуалните цени и отстъпки и крайната цена за поръчка на Месечната кутия в под-раздел „Моите любимци“;
 • На този етап можеш да промениш някои или всички включени в Месечната кутия стоки;
 • Промяна на включени в Месечна кутия продукти или датата на доставка можеш да направиш до 7 дни преди непосредствено предстоящата дата на доставка, която си посочил в Профила си. Допустими са всякакви промени, при условие че са спазени минималните изисквания за обща стойност на Месечна кутия и минимален брой артикули по групи стоки, включени в нея;
 • В случай че избраната дата за доставка на Месечна кутия се пада в почивен ден или официален празник, доставката се извършва в първия работен ден след почивния ден или празника, без това да представлява забава за извършването ѝ;
 • Техническите стъпки за извършване на поръчката, плащане и доставка, сключване на договора за покупко-продажбата ѝ от разстояние и правото на отказ от него са описаните в предходната т.(3.5.) по-горе;

(4)       Поръчка на стоки от Електронния магазин

Поръчката на стоки от Електронния магазин е възмездна и става срещу заплащане на цената на поръчаните стоки, както и на разходите за доставката им до посочения от теб адрес. Моля, запознай се с условията за поръчки на стоки от Електронния магазин, заплащането и доставката им в Раздел VIII по-долу.

(5)       Ползване на услугата онлайн ветеринарна консултация

При активен Абонамент за Членство можеш да ползваш:

 • една онлайн ветеринарна консултация месечно с продължителност до 30 минути – стойността на консултацията е включена в месечната абонаментна такса*.
 • допълнителни онлайн ветеринарни консултации, срещу заплащане за всяка консултация с отстъпка от 50% от редовната ѝ цена, приложима за Потребители, които не са Членове на Платформата – след изчерпване на включената в абонамента ти една консултация месечно*.

Запазването на час и ползването на онлайн ветеринарна консултация не е гарантирано и зависи от наличието на свободен час в графика на ветеринаря ни в периода на Абонамента ти, както и от желанието ти да запазиш някой от възможните свободни часове в този период. Възможността за ползване на една онлайн безплатна консултация не може да се прехвърля напред или назад за предходен или следващ месец от Абонамента ти.

Когато поръчваш тази услуга чрез профила си на Абонат в Платформата, имаш възможността да ползваш вече въведените от теб данни за домашния ти любимец. Моля, запознай се с условията за заявка, заплащане и предоставяне на услугата в Раздел IХ. по-долу.

(6)          Електронен здравен картон на домашния ти любимец

Ако желаеш да получаваш автоматични напомняния от Пет Бъди за датата на следващото обезпаразитяване и/или ваксинация на домашния ти любимец, в под-раздела „Електронен здравен картон“ в твоя профил, въвеждаш информация свързана с последното му обезпаразитяване и/или ваксинация.

Напомнянията се изпращат на посочения от теб електронен адрес и не заплащаш допълнителна такса за тях. Разходите за нужните ВЛП за обезпаразитяване и ваксинация, както и разходите за ветеринарномедицински услуги по приложението им са за твоя сметка.

В картона можеш да приложиш и документи за проведени ветеринарни прегледи, предписано лечение и други данни от медицинската история на домашния ти любимец, които да се ползват от ветеринарния ни лекар, когато си заявил предоставяне на онлайн ветеринарна консултация.

Раздел VIII.   ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

VIII.1. Всеки посетител може свободно да разглежда показаните стоки в Електронния магазин.

VIII.2. Поръчка на стоки от Електронния магазин можеш да направиш като гост Потребител без регистриран профил в Платформата или като регистриран Потребител чрез профила ти в Платформата.

VIII.3. Информация за основните характеристики на всяка стока се предоставя при разглеждането на страницата ѝ в Електронния магазин. Актуалната цена за всяка стока е посочена на нейната страница в Електронния магазин. Когато определена стока има различни разновидности, цената е посочена за всяка разновидност поотделно. Представянето на стоките в Електронния магазин не гарантира тяхната наличност.

VIII.3. За да направиш поръчка, трябва да изпълниш следните технически стъпки:

В страницата на стоката може да е предоставена възможност за поръчката ѝ с отстъпка, която е приложима само при условие че стоката бъде поръчана като част от Месечна кутия. За да се възползваш от тази отстъпка и да включиш стоката в Месечна кутия, трябва да отметнеш полето „Абонирай се и спести“ и да натиснеш бутона „Добави към бъндъла“. Наличието на активен Абонамент за Членство е условие за поръчка на Месечна кутия и прилагане на отстъпките за Членове на включените в нея стоки.

 • : можеш да избереш между плащане с дебитна/кредитна карта или наложен платеж при доставка;
 • II;
 • Той се счита сключен от момента, в който нашето потвърждение постъпи на посочения от теб имейл адрес.

Договорът може да бъде сключен само на български език. Изпращаме ти потвърждение на условията на договора на посочения от теб имейл адрес. Ако си поръчал стоките през регистрирания си профил в Платформата, можеш да разгледаш поръчката си в под-раздел „Моите поръчки“.

VIII.4. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОРЪЧКА НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ВЛП)

За прегледност ВЛП са показани в частта Аптека на Сайта. Техническите стъпки за поръчката им и сключването на договора за покупко-продажбата им от разстояние са описаните в т. VIII.3 – т.е., като при останалите стоки, респ., в т.VII, при поръчката им като част от Месечна кутия.

При поръчка на ВЛП, потвърждаваш, че си запознат с начина и периода на прилагането му и носиш отговорност да го прилагаш само съгласно посоченото в листовката му предназначение и по начина, за периода и при дозировката, описани в нея. Следва незабавно да се обърнеш към ветеринарен лекар, ако състоянието на домашния ти любимец се влоши по какъвто и да е начин след прилагане на продукта.

С поръчката на ВЛП от нас, ти се задължаваш да провериш съответствието на получения продукт с поръчката, преди да го прилагаш.

VIII.5. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОРЪЧКА НА ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

При поръчка на храна (като самостоятелна поръчка или като част от Месечна кутия), предназначена за изхранване на домашен любимец със здравословен проблем, потвърждаваш, че си насочен към употребата му от ветеринарен лекар и носиш отговорност за правилното му приложение. Следва незабавно да се обърнеш към ветеринарен лекар, ако състоянието на домашния ти любимец се влоши по какъвто и да е начин, докато използваш продукта.

Раздел IХ.   ЗАЯВКА НА ОНЛАЙН ВЕТЕРИНАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

IХ.1. Всеки посетител на Сайта може свободно да разгледа страницата Ветеринарен лекар, за да се информира за предоставяните онлайн ветеринарни консултации.

IХ.2. Онлайн ветеринарна консултация се предоставя от квалифициран ветеринарен лекар по електронен път срещу заплащане на нейната цена. Консултацията е с продължителност посочена в страницата Ветеринарен лекар. Можеш да заявиш услугата като гост без регистриран профил в Платформата или като потребител с регистриран профил в Платформата.

IХ.3. Предмет на онлайн ветеринарна консултация може да бъде:

IХ.4. ВНИМАНИЕ! Онлайн ветеринарната консултация не е предназначена за случаи, които налагат:

IХ.5. Техническите стъпки, за да заявиш онлайн ветеринарна консултация, са следните:

IХ.6Условия за плащане на онлайн консултацията:

Ако си Абонат, след като влезеш в профила си в Платформата, имаш право да заявиш една безплатна онлайн месечна консултация с ветеринарен лекар с продължителност до 30 минути, а след изчерпването ѝ, имаш право да заявиш допълнителни онлайн ветеринарни консултации, срещу заплащане за всяка консултация на 50% от редовната ѝ цена, приложима за Потребители, които не са абонати на Платформата и посочена в страницата Ветеринарен лекар към момента на всяка отделна поръчка. Запазването на час и ползването на онлайн ветеринарна консултация не е гарантирано и зависи от наличието на свободен час в графика на ветеринаря ни в периода на Абонамента ти, както и от желанието ти да запазиш някой от възможните свободни часове в този период. Възможността за ползване на една онлайн безплатна консултация не може да се прехвърля напред или назад за предходен или следващ месец от Абонамента ти.

Услугата онлайн ветеринарна консултация се предоставя, след като заплатиш пълния размер на нейната цена, посочена в страницата Ветеринарен лекар към момента на всяка отделна поръчка.

IХ.7. Изпращането на поръчката за ползване на онлайн ветеринарна консултация е правнообвързващо действие.

С изпращането на заявка за онлайн ветеринарна консултация и приемането на настоящите Общи условия, ти потвърждаваш, че си навършил 18 години и си собственик на домашния любимец, за когото искаш консултацията и предоставената от теб информация при попълване на заявката и по време на самата консултация за теб и относно домашния ти любимец е вярна, пълна и точна;

IХ.8. След получаването ѝ, ще ти изпратим потвърждение за получаването ѝ на посочената от теб електронна поща и започваме проверката ѝ.

Пет Бъди има право да откаже провеждането на онлайн ветеринарна консултация в следните случаи:

Когато ветеринарният лекар на Пет Бъди прецени, въз основа на предоставената от теб информация в електронния здравен картон на домашния ти любимец и/или при попълване на заявката за консултацията, за осигуряване на най-подходяща грижа на животното онлайн консултацията е неподходяща и следва да бъдеш насочен към консултация на място във ветеринарномедицинско заведение.

IХ.9. След като прегледаме описаната от теб информация за случая, и се уверим, че той е подходящ за провеждане на онлайн ветеринарна консултация, ти изпращаме потвърждение, че приемаме да предоставим консултацията, заедно с хиперлинк с покана за онлайн среща и всички условия на поръчката ти.

IХ.10. Твоята поръчка и нашето потвърждение по т. IХ.9. представляват договора между нас за услугата онлайн ветеринарна консултация.

Договорът се сключва на български език. Всички условия на сключения договор се съдържат в имейла ни за потвърждение на заявката ти. Ако си направил заявката чрез профила си в Платформата, можеш да я разглеждаш по всяко време в под-раздел „Моите поръчки“ на профила ти.

IХ.11. Информирано съгласие

С изпращането на заявка за онлайн ветеринарна консултация и приемането на настоящите Общи условия, ти потвърждаваш, че:

IХ.12. Предоставяне на онлайн ветеринарна консултация

За да ползваш услугата, в запазения ден и час трябва щракнеш върху поканата за онлайн видео среща, който сме ти изпратили с потвърждението ти до твоята електронна поща.

Услугата се предоставя като видеоконсултация. За да можеш да я ползваш, трябва да се включиш на живо в онлайн видео срещата чрез видеокамерата на твоето устройство.

При предоставяне на консултацията ще се проведе разговор между ветеринарния лекар и теб. Той може да ти постави допълнителни въпроси във връзка със състоянието на твоя домашен любимец, текущо или проведено лечение, травми, заболявания и др.под.; възможно е също ветеринарният лекар да поиска да види домашния любимец чрез видеокамерата ти.

Съдействието от твоя страна е условие, за да може да бъде проведена консултацията и е от ключово значение за правилната оценка на състоянието на твоя любимец, диагностицирането му и напътване към последващи терапевтични дейности и лечение.

В случай че не разбираш някой въпрос, не знаеш или се затрудняваш да отговориш, сподели с лекаря.

Следва да споделиш с него и ако до започване на консултацията или по време на провеждането ѝ са настъпили промени в състоянието или поведението на домашния ти любимец.

Ако имаш въпроси или не разбираш нещо от предоставената от ветеринарния лекар информация, можеш да го попиташ в хода на консултацията.

Ветеринарният лекар ще ти разясни диагнозата на домашния ти любимец, прогнозата, възможностите за лечение, важността и рисковете. Възможно е да ти предпише приложение на ВЛП и да те насочи към провеждане на последващи ветеринарномедицински дейности (като напр., провеждане на изследвания, посещение във ветеринарномедицинско заведение за физикален преглед и др.). Разясненията се дават винаги, когато това е възможно, на достъпен, немедицински език.

IХ.13. Ветеринарният лекар има право да преустанови започнала консултация, в случай че Потребителят или присъстващо заедно с него трето лице се държи непристойно, използва груб или обиден език или отправя заплахи спрямо предоставящия консултацията ветеринарен лекар или спрямо трети лица. В този случай консултацията се смята осъществена и никаква част от платената за нея цена не подлежи на връщане, а Пет Бъди има право по своя едностранна преценка да не приема последващи заявки за онлайн ветеринарни консултации, подадени от същия Потребител.

IХ.14. При възникнала необходимост от отмяна/промяна на вече потвърден час за онлайн ветеринарна консултация – моля, запознай се с възможностите, описани в рубриката Често задавани въпроси на Сайта. В допълнение, можеш да се обърнеш към нас на info@petbuddy.bg, за да ти съдействаме за разрешаване на въпроса.

IХ.15. Консултацията се счита предоставена, ако:

В тези случаи заплатената цена не подлежи на връщане, респ., еднократната безплатна месечна консултация за Абонати се счита използвана и не може да се заяви повторно.

Раздел Х.   УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Приемаме плащания в български лева, извършени с дебитна или кредитна карта или с наложен платеж. Възможните начини и условия за плащане на поръчваните стоки и услуги се указват в процеса на поръчка, преди завършването и изпращането ѝ от Потребителя към Пет Бъди.

Плащания с дебитна или кредитна карта:

Заплащането на месечни абонаментни такси и онлайн ветеринарни консултации е възможно само с дебитна или кредитна карта.

 1. Заплащането на месечни абонаментни такси става, като ежемесечно на избраното от теб и посочено в профила ти число от дебитната или кредитната ти карта се извършва автоматично плащане чрез директен дебит към нас за сумата на месечния ти абонамент. Начинът за спиране и възобновяване на автоматичните плащания е разяснен в раздел VII.
 2. За поръчки на стоки и услуги, когато си избрал да платиш авансово с банкова карта или това е приеманият начин на плащане, плащането се извършва с посредничеството на оторизирана организация за такива услуги.

Ако не сме получили плащането ти, може да се свържем с теб, за да ти напомним, както и да ти изпратим съобщение по имейл.

Плащане с наложен платеж:

Ако си избрал плащане с наложен платеж, пълният размер на дължимата сума се предава на куриера в брой в момента на доставката на стоките.

При неосъществени плащания:

– ако си избрал заплащане с карта и то не е получено/завършено в срок до 24 часа (доколкото не е определен друг срок на Сайта) от подаване на поръчката ти за съответните стоки или услуги, имаме право да откажем да я приемем. При избран метод на плащане с карта, до момента, в който получиш от нас съобщение за приемане на поръчката ти, можеш да я анулираш чрез избор на съответния бутон в профила ти в Платформата.

– ако си избрал заплащане с наложен платеж, отказът или неявяването ти за получаване на пратката в съответния срок е основание да развалим едностранно договора за покупко-продажба.

Раздел ХI.   Условия за доставка на стоките и изпълнение на услугите

ХI.1. Доставка на стоки

Поръчаните чрез Електронния магазин стоки се доставят в Република България, на територията на цялата страна, чрез куриер. Информация за куриера/куриерите, с които доставяме към съответния момент, е посочена на Сайта и се предоставя в процеса на поръчката.

Можеш да избереш доставка до посочен от теб адрес (домашен или служебен) или до офис на куриер.

Ако си избрал плащане чрез наложен платеж, стоките се предават само, след като пълната дължима сума бъде заплатена на куриера в брой и в български лева.

Срок за доставка:

Стоките се доставят обикновено в рамките на 3 до 5 работни дни, след като потвърдим с нарочен имейл, че приемаме поръчката и наличието на сключен от разстояние договор за покупко-продажба на включените в нея стоки. Очакваната дата за доставка може да се посочи в този имейл. Максималният срок за доставка съгласно ЗЗП е 30 дни, след като ти потвърдим, че приемаме поръчката ти и наличието на сключен от разстояние договор за покупко-продажба на включените в нея стоки.

Доставката на Месечна кутия, която сме потвърдили, че ще доставим, се извършва на числото от месеца, определено от Абоната в профила му Платформата.

Пет Бъди не носи отговорност в случай на забава за извършване на доставката, която се дължи на куриера или на обективни обстоятелства, включително и посочени в тези Общи условия.

Получаване на пратката: След като предадем стоките на куриера, ще получиш известие от него за номера на пратката и датата на пристигането ѝ.

При доставка до адрес на Потребителя, стоките се доставят от куриера срещу твой подпис. Ако отсъстваш от адреса, но на него се намира друго лице, което е съгласно да получи пратката от твое име, пратката му се предава и с това стоките се счита, че са ти доставени.

При доставка до офис на куриер, стоките се предават в избрания от теб офис.

Пренасочването на пратката за друга дата и/или адрес за доставка е възможно при условията на куриера и се таксува по неговата тарифа.

Когато пратката не може да бъде доставена на адреса по каквито и да е причини или не си се явил в офиса на куриера за получаването ѝ, имаме право да развалим договора.

Преглед преди приемане на доставката

Преди да приемеш доставката, следва да се увериш, че броят на пакетите/кашоните съвпада с броя им, посочен в документите за доставка, както и да провериш всички пакети/кашони за някакви видими повреди. Ако броят на доставените пакети/кашони е по-малък от посочения, по някой от тях има повреди или имаш съмнения, че пратката е била отваряна, трябва да се състави съответен протокол в присъствието на куриера. В случай че приемеш не направиш съответните забележки при получаване на пратката, тя се смята за одобрена и съответстваща на договора и губиш правото да направиш възражения по-късно. Следва да отвориш и прегледаш пратката незабавно след получаването ѝ. Ако установиш, че липсва поръчан продукт, или имаш забележки по някой от тях, следва незабавно да се свържеш с нас на info@petbuddy.bg.

ХI.2. Изпълнение на услугите

За да ползва услугите, предоставяни от Пет Бъди на регистрирани Потребители в Платформата, Потребителят следва първо да регистрира свой профил и да осъществи достъп до него чрез избраните потребителско име и парола. Платформата може да се ползва по всяко време на денонощието от Потребители с регистрирани профили. Поръчки през Електронния магазин се обработват в работни дни. Онлайн ветеринарна консултация може да се насрочи в работен ден, при наличие на свободен час.

За да получи насрочена онлайн ветеринарна консултация, Потребителят следва да инициира провеждането ѝ чрез щракване в уречения ден и час върху изпратената му от Търговеца покана за провеждането ѝ, съдържаща се в имейла за потвърждаване на заявената консултация.

Раздел XII.   ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ХII.1. Имаш право да се откажеш от договор за покупко-продажба на стоки, сключен чрез нашия Електронен магазин, без да посочваш причини за това, в 14-дневен срок, считано от:

 • при договор за продажба – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на стоките;
 • при договор, съгласно който си поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на последната стока;
 • при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на последната партида или част;
 • при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на първата стока;
 • при договорите за услуга – датата, на която е сключен договорът;

ХII.2. Подлежи на връщане само стока, която не попада в изключенията по чл. 57 от ЗЗП и която:

 • Не е била използвана;
 • Опакована е в оригиналната ѝ опаковка;
 • Е с ненарушен търговски вид;
 • По стоката няма механични повреди и замърсявания като напр., от кал или трева, не са премахнати оригиналните ѝ етикети, стоката не е била изпирана, гладена, сглобявана, по нея няма следи от телесни течности, миризми от парфюми, кремове, козметика или цигарен дим;
 • Стоката се връща заедно с аксесоарите, с които е била получена, издадената гаранционна карта и другите придружаващи документи;

Не подлежат на връщане сурови храни за домашни любимци, ветеринарни лекарствени продукти и добавки или други стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, запечатани стоки като: запечатани храни и лакомства за домашни любимци, запечатани хигиенни материали (като напр., залъгалки, памперси, хигиенични подложки, миещи средства като шампоани, сапуни и др., пълнеж и продукти за котешка тоалетна, продукти за устна хигиена на домашния любимец) и аксесоари за домашни любимци (като дрешки, одеялца, легълца, матрачета, постелки, катерушки и др.под.), могат да бъдат върнати, само ако опаковките им не са били разпечатани след доставката.

ХII.3. За да упражниш правото си на отказ, трябва да ни уведомиш за решението си да се откажеш от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Трябва да адресираш отказа си до: „Пет Бъди“ ООД, гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1 или по имейл до: info@petbuddy.bg. Телефон за връзка с нас (по телефона не можеш да направиш отказ, но можеш да координираш с нас процеса по подаване на отказ и връщането на стоките): +359 875 31 25 00.

Можеш да използваш приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), но това не е задължително. За да спазиш срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратиш съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.

Отговаряш за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране и си длъжен да обезщетиш Пет Бъди за намалената стойност на стоките. Въпреки това не подлежи да връщане стока, която не отговаря на изискванията по т. ХII.2, както и стока, която попада в някоя от хипотезите по т. ХII.5.

ХII.4. Действие на отказа

Ако се откажеш от договора за продажба на стоки, сключен с нас от разстояние, ние ще ти възстановим всички плащания, които сме получили от теб, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от теб начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информираш за решението ти за отказ от настоящия договор.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представиш доказателства, че си изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

При плащане с банкова карта, възстановяваме платената от теб сума по картата, от която си направил плащането.

Ако си платил с наложен платеж – след като получим стоките обратно или ни представиш доказателства, че си ги изпратил обратно, ще получиш имейл с изискване да ни посочиш номера на банковата си сметка, по която желаеш да ти върнем платената сума. При техническа възможност за това, в имейла можем да ти предложим възстановяване на платената сума в брой в офис на куриера, чрез който си ни я заплатил.

При всички случаи възстановяването на платената сума не е свързано с допълнителни разходи за теб.

Ако си получил стоки във връзка с договора, очакваме да ни ги изпратиш обратно чрез куриера, чрез който си ги получил или да ни ги върнеш обратно на адрес: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който си ни информирал за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратиш обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Ще трябва да поемеш преките разходи по връщане на стоките.

Ако си поискал предоставянето на услуги да започне по време на срока за отказ, ще ни платиш сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който си ни уведомил, че упражняваш правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

ХII.5. Съгласно чл.57 от ЗЗП, не е допустим отказ от договора от разстояние и съответно нямаш право да върнеш получените в тези случаи стоки и услуги, в следните случаи:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

14. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

Раздел ХIII.   СПИСЪК С ЛЮБИМИ ПРОДУКТИ

Списък с любими продукти е безплатна услуга, която можеш да ползваш, ако имаш регистриран профил в Платформата и която ти позволява да създадеш списък с продукти, които би искал да закупиш.

Поставянето на стока в този списък става с маркиране на сърце или друг символ, представен върху изображението на стоката. Поставянето на стока в списъка не гарантира възможността за поръчката ѝ по цената, която е била посочена в Електронния магазин към момента на поставяне в списъка, нито гарантира запазването на стоката в наличност за евентуалната ѝ поръчка.

След като влезеш в Профила си, можеш да преглеждаш съставения от теб списък чрез щракване върху символа му (сърце) в горната лента на страницата. Стоки се премахват от списъка чрез маркиране на съответния символ за това.

Поръчката на поставена в списъка с любими продукти стока става съгласно Раздел VIII на Общите условия.

В случай че включените в списъка стоки отговарят на минималните изисквания за Месечна кутия и имаш активен Абонамент за Членство, можеш да ги поръчаш като Месечна кутия. Условията за Членство и за поръчка на Месечна кутия са регламентирани в Раздел VII на Общите условия.

Раздел ХIV.   ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

ХIV.1. Отношенията между „Пет Бъди“ ООД и потребителите във връзка и по повод тези Общи условия, ползването на сайта www.petbuddy.bg, както и отношенията между „Пет Бъди“ ООД и потребителите, свързани с поръчката на стоки и заявката на услуги, плащането, доставката им, сключването и изпълнението на договори от разстояние чрез Сайта се уреждат от българското право.

ХIV.2. В случай че имаш въпроси, оплаквания или жалби по повод поръчката, заявката, плащането, доставката на стоки и услуги чрез Сайта, Платформата, Електронния магазин или Ветеринарен лекар, можеш да ни пишеш на електронен адрес за връзка info@petbuddy.bg. Ще положим усилия да решим възникналите спорове максимално бързо и по взаимно съгласие.

ХIV.3. В случай че не успеем да разрешим възникналия спор помежду си, можеш да:

 • отнесеш спора за алтернативно решаване, като:
 • се обърнеш към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), създадена от Европейската комисия. ОРС можеш да отвориш оттук: ec.europa.eu/consumers/odr, или
 • поискаш формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите;

„Пет Бъди“ ООД не е поемало ангажимент да участва към определен орган за алтернативно решаване на спорове и не попада в обхвата на търговци на дребно, длъжни съгласно закона да използват такъв орган. Алтернативното решаване на спорове има доброволен характер. Предоставената по-горе информация не задължава „Пет Бъди“ ООД да използва някой от посочените органи за алтернативно решаване на спорове;

 • подадеш жалба до Комисията за защита на потребителите – писмено или по електронен път на сайта на Комисията www.kzp.bg;
 • се обърнеш към българския съд.

ХIV.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалите им разпоредби, нито до недействителност на целия договор.

Раздел ХV.   ОТЗИВИ

Сайтът ни позволява публикуване на потребителски отзиви.

Не разполагаме със система, която да гарантира, че публикуваните отзиви за продукт или услуга са на Потребители, които действително са закупили или използвали продукта или услугата, или да проверява, че отзивите не са били обект на спонсорство или повлияни от договорно отношение с търговец.

Можеш да изпратиш отзив, като попълниш съответната форма на началната страница на Сайта. Във формата можеш да въведеш и оценка по петобалната система, като маркираш съответен брой звезди (като 1 звезда е най-ниската, а 5 звезди – най-високата оценка).

Отзивът ти може да бъде положителен или отрицателен.

Всеки отзив трябва да отговаря на следните условия:

 • Отнася се само до характеристиките или употребата на продукт или услуга, които си закупил или използвал през нашия Сайт; следва да се избягват коментари по отношение на променливи условия – например цени или промоционални предложения;
 • Реалистичен е и не съдържа подвеждаща информация;
 • Написан е на български език;
 • Представлява разбираем и логически свързан текст;
 • Не призовава към насилие или друго противоправно поведение и не съдържа оскърбителни, нецензурни или обидни думи, изрази или квалификации;
 • Не подбужда към и не одобрява прояви на нехуманно отношение към животните;
 • Не съдържа информация или коментари по отношение на други търговци, включително конкуренти на „Пет Бъди“ ООД и предлаганите от тях стоки и услуги, предлаганите от тях цени или промоционални предложения, нито препратки към сайтове на други търговци;
 • Не нарушава чужди авторски права, или права на търговска марка, патент, дизайн и други обекти на индустриална собственост;
 • Не съдържа рекламни материали;
 • Не съдържа препратки към други сайтове, имейл адреси, телефонни номера или друга контактна информация;
 • Не изисква и не насърчава свързването на посетителите на сайта с автора на отзива или с трети лица, нито изисква или насърчава споделянето на лични данни (имена, адрес, телефон, имейл и други подобни) от посетители на сайта към автора на отзива или към трети лица;
 • Не съдържа вируси или препратки към вируси или какъвто и да е зловреден софтуер, нито указания за създаването им;

С изпращането на отзив, ти гарантираш, че:

 • Си се запознал с настоящите Общи условия и включените в тях условия за отзиви и се задължаваш да ги спазваш;
 • Ти си авторът на отзива, не се представяш под чужда самоличност, нито представяш като свой чужд отзив;
 • Отзивът се отнася до личните си впечатления относно характеристиките и употребата на продукт или услуга, които си закупил или използвал през нашия сайт;
 • Отзивът ти не е повлиян от договорни отношения с търговец (включително трето лице), нито е обект на спонсорство и не го предоставяш в замяна на възнаграждение;

Проверяваме всеки постъпил отзив за съответствието му с посочените тук условия и си запазваме си правото да откажем да публикуваме изпратен отзив, който по наша преценка им противоречи. Имаме правото да не публикуваме дублиращи се отзиви.

С изпращането на отзив ни предоставяш постоянно и неограничено право да го използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, показваме, преработваме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, включително и по отношение на приложените към него изображения на лица и животни, ако има такива.

Ако смяташ, че публикуван отзив на друг потребител е с неподходящо съдържание, можеш да ни пишеш на info@petbuddy.bg. Ще го прегледаме внимателно, за да преценим дали нарушава Общите условия.

Ако констатираме многократни нарушения на Общите условия при изпращането на отзиви, имаме правото да спрем възможността на съответния Потребител да изпраща такива чрез профила си.

Раздел ХVI.   ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Всяко лице, което желае, може да се абонира за безплатния информационен бюлетин на Пет Бъди, който се изпраща по имейл.

За да се абонираш за бюлетина, трябва да въведеш адреса на електронната си поща в съответното поле на Сайта и да натиснеш бутона за абонамент. Можеш да се отпишеш от получаването на бюлетина по всяко време, като за целта щракнеш върху връзката за отписване, която ще намериш в края на всеки бюлетин.

Раздел XVII. РЕКЛАМИ, ПРОМОЦИИ, АНКЕТИ

Рекламни и промоционални кампании могат да бъдат представяни на всички потребители, без да са обвързани с регистрация, като информационни материали могат да бъдат изпращани на адрес, включително и електронен, или чрез SMS съобщение. Анкети за попълване на лично мнение също могат да бъдат изпращани на клиенти. Потребители, предоставили мобилен номер за контакт, могат да бъдат известявани чрез обаждане за рекламни и промоционални кампании, както и за провеждане на анкети.

Раздел ХVII.   Промени на Общите условия и сайта

ХVII.1. Пет Бъди може по своя преценка във всеки момент да променя съдържанието или вида на Сайта или на някои отделни негови елементи, предлаганите стоки и услуги и техните цени, както и условията за тяхната поръчка, заявка и доставка.

ХVII.2. Пет Бъди може по своя преценка във всеки момент да променя настоящите Общи условия. Всяко посещение и ползване на Сайта, както и всяка отделна поръчка на стоки или заявка на услуги се урежда от редакцията на Общите условия, актуална към съответния момент, без да е нужно изрично уведомление за промяната.

ХVII.3. Пет Бъди уведомява Потребителите с регистрирани профили в Платформата при промяна в Общите условия чрез интерфейса на Платформата и/или с имейл до посочената от Потребителя електронна поща, в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. С приемането на Общите условия, Потребителят с регистриран профил в Платформата се съгласява, че съобщенията, изпратени по реда на предходното изречение не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Когато не е съгласен с промените в Общите условия, Потребителят може да се откаже от договорните си отношения с Пет Бъди, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпраща до Пет Бъди писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промените (освен ако ги е приел). Съгласие с промените в общите условия не се изисква, когато те са вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. Промените в Общите условия обвързват Потребителя, когато Потребителят е уведомен за тях и не е упражнил правото си да се откаже от договора в посочения едномесечен срок или когато след получаване на уведомлението е използвал Сайта.

Раздел ХVIII.   Авторски права и ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на настоящия Сайт (включително текстове, изображения и всякаква друга информация) е обект на интелектуална и индустриална собственост и принадлежи на „Пет Бъди“ ООД или на негови партньори.

Марката и логото pet buddy принадлежат на „Пет Бъди“ ООД.

Преглеждането на съдържанието и ползването на Сайта и отделните му елементи е възможно единствено за лични цели. Забранено е копирането, предаването, разпространението или използването на който и да е елемент от или на цялото съдържание на Сайта www.petbuddy.bg, марката и логото pet buddy, без изричното предварително разрешение на „Пет Бъди“ ООД, дадено писмено за съответната употреба.

Раздел ХIХ.   ДРУГИ ВЪПРОСИ

Политиката ни за поверителност на личните данни и политиката за бисквитките са налични най-долу на нашия сайт.

Ако си приел да получаваш от нас имейли от нас с интересна информация, ще ти изпращаме имейли с промоции, томболи с награди и информация за нашите стоки и услуги, както и друга маркетингова информация. Можеш винаги да се откажеш от тях, като кликнеш на опцията за отказ, предоставяна ти в края на всеки информационен имейл. Конкретните условия за включване в съответната промоция, томбола и др., ще се съдържат в съответния информационен имейл или в общи условия, към които съответният информационен имейл ще предоставя връзка.

Възможно е на настоящия сайт да са предоставени връзки към сайтове на трети лица. Пет Бъди няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове, защитата на личните данни на посетителите им или за сигурността им. Наличието на такива връзки не означава, че Пет Бъди одобрява тези сайтове, съдържанието им или че носи отговорност за предлаганите на тях стоки или услуги.

Напомняме за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките – при спазване на останалите срокове и условия на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП, Доставчикът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Потребителят има право да подаде рекламация до Доставчика устно или писмено, като ползва посочените в Раздел II от Общите условия данни за контакт с Доставчика. При подаването на рекламация Потребителят посочва предмета ѝ, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Напомняме за наличието на законова гаранция за съответствие на цифровото съдържание и цифровите услуги съгласно чл. 14 от ЗПЦСЦУПС – при спазване на останалите срокове и условия на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП, Доставчикът отговаря за всяко непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с изискванията в чл. 8 от ЗПЦСЦУПС, (i) която съществува при предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или която възникне или се прояви до две години от предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или (ii) която съществува при предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или която възникне или се прояви в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставяни съгласно договора, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време. Потребителят има право да подаде рекламация до Доставчика устно или писмено, като ползва посочените в Раздел II от Общите условия данни за контакт с Доставчика. При подаването на рекламация Потребителят посочва предмета ѝ, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Начинът, по който на екрана на Потребителя се показват цветовете на предлаганите в Електронния магазин стоки, се влияе от настройките на устройството на Потребителя, поради което показваните цветове може да се отклоняват от действителните. Пет Бъди не носи отговорност за това.

Информацията на Сайта и в Електронния магазин относно характеристиките на предлаганите стоки е предоставена от техните производители, вносители или дистрибутори. Пет Бъди не отговаря в случай че предоставената от тях информация е невярна, непълна, неточна или неактуална.

Изображенията на опаковките, съпровождащи описанията на показаните на Сайта стоки, имат само илюстративен и помощен характер. Въпреки полаганите усилия, в единични случаи е възможно разминаване между текстовото описание на стоката и съпровождащото го изображение на опаковката ѝ. В такива случаи водещо е текстовото описание, представено на Сайта.

Възможно е и опаковките на някои стоки да са претърпели модификации спрямо представените на Сайта техни изображения. Такива модификации се определят от производителите и Пет Бъди не е в състояние да им влияе. Евентуалното разминаване на опаковката на доставената стока и представеното на Сайта нейно изображение не е определящо за съответствието на стоката с договора за покупко-продажба сключен между Потребителя и Пет Бъди.

Представените в раздел „Библиотека“ на Сайта материали имат единствено информативен характер. Те нямат за цел да заместят консултацията с ветеринарен лекар, нито физикалния преглед на домашния любимец и не представляват ветеринарно-медицински съвет. Пет Бъди призовава стопаните да се обръщат незабавно към ветеринарен лекар при възникнал здравословен или поведенчески проблем с техния домашен любимец и да следват предписаното от ветеринарния лекар лечение.

Пет Бъди не носи отговорност:

 • за изправността на оборудването на Потребителя и наличието на стабилна интернет връзка, която да му позволи несмущаваното ползване на Сайта, поръчката на предлаганите чрез него стоки и услуги и ползването на услугите, които се доставят чрез Сайта и отделните негови елементи;
 • ако поради случайно събитие, непреодолима сила, проблеми в свързаността с интернет или други обективни причини (вкл., разпореждане или указания от компетентен орган на власт), Сайтът /в неговата цялост или който и да е негов елемент/ са недостъпни или е невъзможна доставката на стоки или услуги в уговорените срокове;
 • за имуществени или неимуществени вреди (включително вреди, изразяващи се в пропуснати ползи и/или претърпени вреди), които Потребителят може да е понесъл при използване или неизползване на Сайта и сключване на договори от разстояние за покупка на стоки и доставка на услуги с Пет Бъди;
 • при сключване на договор от разстояние за продажба на стоки или доставка на услуги, или тяхното доставяне на трето лице, представящо се за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителят или е надлежно овластено от Потребителя за съответното действие;
 • ако в резултат от неправомерни действия на трето лице, което е ползвало надлежни средства за легитимация като конкретен Потребител с регистриран профил в Платформата, се е стигнало до предоставяне на достъп до информация, загуба или внасяне на промени в данните на Потребителя на неоторизирано лице;

Общите условия са изменени към 10.11.2022г. и са в сила от 18.11.2022 г.

Потребителите с регистрирани профили в Платформата се считат за уведомени от момента на публикуване в сайта на Платформата и влизане в сила на изменението на Общите условия.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: „Пет Бъди“ ООД, адрес за получаване на откази и връщане на стоки закупени по договори от разстояние: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1, имейл info@petbuddy.bg.
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга:……………………………………………………………………………………………………….*
– Поръчано на*/получено на*:………………………………………………….
– Име на потребителя/ите:………………………………………………….
– Адрес на потребителя/ите:………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):………………………………………………….
– Дата
___________
* Ненужното се зачертава.